2016/17. évad

Aktualitások, hírek

2017-12-04
Tisztelt Sportszervezetek!Felhívjuk figyelmüket, amennyiben a támogatás igénybevételére jogosult szervezet elszámolással kapcsolatos kötelezettségét bármely támogatási időszak vonatkozásában nem teljesíti maradéktalanul, a Tao tv. 22/C. § (5) b) pontja, valamint a TAO Elszámolhatósági Szabályzat 2.2.6 pont 2. bekezdése alapján a támogatási igazolás kiállítására irányuló kérelme elutasításra kerül, a következő esetekben:


  • Amennyiben a korábbi elszámolási kötelezettségéből adódó, a támogatás nem megfelelő felhasználása miatt megállapított visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget.

  • Amennyiben a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11.§ (1) bekezdésében foglalt, elszámolási kötelezettségének a Rendelet szerinti határidőre nem tett eleget.

  • Valamely hiánypótlási határidőt elmulasztja.A tartozás rendezését követően a tiltás megszüntetését elektronikusan a taoellenorzes@mlsz.hu e-mail címen kérheti, a befizetést igazoló bankszámlakivonat elektronikus csatolásával.Üdvözlettel,

TAO Ellenőrzési Osztály
2017-10-04
Tisztelt Sportszervezetek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2017. 09. 10. után kiküldött 24/A típusú igazolások esetén az utalási táblázatok kitöltése a rendszerben automatikusan történik a NAV által a szövetség hivatali kapuján keresztül küldött utalási információk alapján. Az igazolások kiküldése után az utalási táblázatok állapota azonnal "Még nem utalt" státuszra változik, melyet lila színnel jelez a rendszer, így az előrehaladási jelentések, módosítási kérelmek, hosszabbítási kérelmek elkezdését nem befolyásolja, hogy nem érkezett még be utalás az adott kérelem elkezdésének időpontjáig az érintett igazolási kérelmek vonatkozásában.

Az utalások NAV által történő lejelentése után a rendszer automatikusan részben/teljesen utaltként véglegesíti az utalási táblázatokat.

Az utalási táblázatok automatikus véglegesítése a következő esetekben nem történik meg, itt a felhasználónak kell a véglegesítést elvégeznie, ahogy az eddigiekben is:

  • egy igazolási kérelmen belül előfinanszírozott nem ingatlan és ingatlan jogcímek is lehívásra kerültek és a támogató nem egy összegben ajánlotta fel a támogatást
  • egy igazolási kérelmen belül általános képzés és szakképzés jogcímek is lehívásra kerültek és a támogató nem egy összegben ajánlotta fel a támogatást
Üdvözlettel,
TAO Support
2017-07-20
Tisztelt Sportszervezetek!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2016/17-es Sportfejlesztési Programok elszámolási határideje 2017.07.31. Lehetőségük van az elszámolási határidő 15 nappal történő meghosszabbítására, mely az EKR rendszer/Elszámolás / 2016/17. elsz.hat.idő hossz menüpont alatt érhető el. Az elszámolási határidő 2017.08.15-ig hosszabbítható meg.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az elszámolási határidő betartására fokozottan figyeljenek, mivel hivatkozással a 107/2011 (VI.30.) Korm.rendelet 15.§.(1) c, pontjára:

ha a támogatott szervezet határidőre nem nyújtja be az elszámolását, a jogosulatlanul igénybe vett – jegybanki alapkamattal növelt összegű – támogatást 50%-os mértékkel növelt összegben köteles az állam részére befizetni.


Üdvözlettel,

TAO Ellenőrzési Osztály
2017-07-19
Tisztelt Sportszervezetek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2016/17-es évadtól kezdődően az edzőtáborok költségei csak abban az esetben számolhatóak el, ha azokat az EKR rendszerben, az erre a célra rendszeresített felületen bejelentik (Edzésterv/9. oldal Edzőtáborok).

Üdvözlettel,


TAO Ellenőrzési Osztály
2017-07-10
Tisztelt Felhasználók!

Az elszámolás véglegesítése előtt ellenőrizzék az összegzés oldalon található táblázatban szereplő értékeket, a támogatási igazolások utalási táblázatát, különös tekintettel a részben utaltként véglegesített, sárga ikonnal jelzetteket, hogy a valós utalásnak megfelelő értékeket tartalmazzák, valamint az Elszámolások menüpont Műveletek oszlopban a PDF előnézet funkciót használva ellenőrizzék le a generálandó pdf tartalmát!

Elszámolás felhasználási kézikönyv

Azok a sportszervezetek, amelyek hosszabbítani szeretnének, ZÁRÓELSZÁMOLÁS véglegesítése UTÁN tudják beküldeni a sportfejlesztési program hosszabbítási kérelmét.

A hosszabbítási kérelem beküldése UTÁN a záróelszámolást is BEKÜLDENI szükséges, amíg a véglegesített záróelszámolás beküldése nem történik meg, a záróelszámolás nem számít beküldöttnek!
2017-06-29
Tisztelt Sportszervezetek!

2017. 06. 29-én 12:30 - 13:00 között a kérelmi rendszeren karbantartást végzünk, így a rendszer nem lesz elérhető.

Üdvözlettel, TAO Support
2017-05-25
Tisztelt Sportegyesületek!Ezúton felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 2016/17-es elszámoláshoz szükséges mintafájlokat jogcímenként itt letölthetik:


Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2016/17-es import mintafájlok az elszámolási felületen is elérhetőek, az elszámolandó jogcím kiválasztását követően, az importálás menüpontra kattintva.Üdvözlettel,
TAO Ellenőrzési Osztály
2017-04-07
Tisztelt Teqball Pályázók!


A felhasználói kézikönyv 4.7 fejezete szerint azon pályázók, akiknek a pályázata „Önrész számlázva” státuszban van lehetőségük nyílik a támogatási szerződés előállítására a rendszerből. Ahány támogatásra jogosult formanyomtatványa van az adott sportszervezetnek annyi szerződést kell generálnia, majd a szerződést aláírás után a rendszerbe a megfelelő helyre feltölteni, végül a pályázati formanyomtatványt beküldeni. Ugyanezen lépéskor a sportszervezetnek kötelező fotódokumentáció feltöltenie, hogy az adott teqball asztalt hova kívánja telepíteni.


Az aláírt szerződéseket a megfelelő példányszámban (3 db) postán az MLSZ Támogatás Kezelő Osztálynak címezve a 1386 Budapest 62., PF. 906/1. címre kérjük elküldeni.

Kérjük a borítékon tüntesse fel a „Teqball pályázat” szöveget.
2017-04-05
Tisztelt Sportszervezetek! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2017/18-as TAO pályázati felület a mai nappal elérhető az alábbi link segítségével. https://mlsztao2017.flexinform.hu/ Üdvözlettel: Pályázati Iroda
2017-03-20
Tisztelt Sportszervezetek!

2017. 03. 21. 19.00 - 21.00 között a 16/17-es kérelmi rendszer új modulok fejlesztése miatt nem lesz elérhető!

Üdvözlettel, TAO Support
2017-02-28
Tisztelt Sportszervezetek! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a lejáró tokenes aláírás/aláíró eszköz helyett a jövőben javasolt a felhőalapú aláírás igénylése. Bővebb tájékoztatást, segítséget és információt NetLock Kft.-től lehet kérni a 06 1 437 6655-ös telefonszámon!
2017-02-23
Tisztelt Felhasználók!

A TAO felület hitelesítő funkcionalitása kapcsán, annak működést befolyásoló karbantartási munkálatok várhatóak a NetLock Kft-nél 2017. február 23-án 12:00-18:00 közötti időpontban.

Szíves megértésüket köszönjük.

2017-02-21
Tisztelt Felhasználók!

Szerverhoszting szolgáltatónk teljes IP tartománya SPAM listára került nemzetközi listákon, így egyes e-mail szolgáltatók átmenetileg visszautasíthatják a rendszerünk által generált automata e-maileket. A tiltás feloldása megkezdődött, a listák frissülése időbe kerül, szíves türelmüket és elnézésüket kérjük.

Üdvözlettel, TAO Support
2017-01-10
Tisztelt Pályázók! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2016/17-es támogatási évadra vonatkozóan megnyílt a módosítási kérelmek felülete. Az előző évekhez hasonlóan jogcímen belül 3 alkalommal, legkésőbb május 31-ei beadási határidővel, jogcímek között pedig 1 alkalommal, június 30-ig végezhetik el a módosítást. Üdvözlettel: Pályázati Iroda
2017-01-05
Tisztelt Pályázók! Felhívjuk figyelmüket, hogy a Pályázati Iroda az alábbi ügyfélfogadási rend szerint érhető el. Telefonon hétfő, szerda és pénteki napokon 8.00 és 12.00 óra között. Amennyiben a fenti időpontokon túl kérdésük merülne fel, kérjük, írjanak az adotamogatas@mlsz.hu e-mail címre, vagy ügyintézőjük e-mail címére. Személyes ügyfélfogadás kizárólag előre egyeztetett időpontban lehetséges. Üdvözlettel: Pályázati Iroda
2016-12-14
Tisztelt Pályázók!


A TIG mellékletek központi kezelése aktiválásra került.

TIG mellékletek központi kezelése tájékoztató
2016-12-08
Tisztelt Pályázók!


Hamarosan új funkció kerül bevezetésre, mely az igazolási és támogatási igazolási kérelmek mellékleteit központilag kezeli. Az új funkció használatához kérjük előzetesen tanulmányozzák a felhasználói kézikönyvet. Az új funkció bevezetése után az igazolások mellékleteihez az eddig megszokott módon nem lesz lehetőség feltölteni a sportszervezet cégkivonatát és a köztartozás-mentességét igazoló dokumentumot. A bevezetésig az eddig megszokott módon használhatják a mellékletfeltöltést.

A mellékletek kezelését egy másik menüponton keresztül kell adminisztrálni.
TIG mellékletek központi kezelése tájékoztató
2016-12-01
Tisztelt Pályázók!


Felhívjuk a figyelmét, hogy a felhőalapú tanúsítvány igénylésének támogatására szolgáló tájékozatót frissítettük, kifejezetten a Szolgáltatási szerződés aláírására vonatkozóan. Kérünk mindenkit - aki eddig nem tette meg - , hogy a tájékoztató alapján készítse el igénylését, majd a szükséges dokumentumokat töltse fel a kérteknek megfelelően a tanúsítványkiadás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében.


A szíves közreműködést köszönjük!


Tanúsítvány igénylés tájékoztató

2016-11-30
Tisztelt Pályázók!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Pályázati Iroda 2016. december 5. és december 31. napja között az alábbi ügyfélfogadási rend szerint érhető el.
Telefonon hétfő, szerda és pénteki napokon 13.00 és 16.00 óra között.
Amennyiben a fenti időpontokon túl kérdésük merülne fel, kérjük, írjanak az adotamogatas@mlsz.hu e-mail címre, vagy ügyintézőjük e-mail címére.
Személyes ügyfélfogadás kizárólag előre egyeztetett időpontban lehetséges.

Üdvözlettel: Pályázati Iroda
2016-11-15
Tisztelt Pályázók!

Felhívjuk figyelmüket, hogy hasonlóan az előző évadhoz, az utánpótlás csapattal rendelkező amatőr sportszervezeteknek a 2016/17-es bajnoki évad vonatkozásában is vezetniük kell az elektronikus edzéstervet. Az edzések adatait az elektronikus kérelmi rendszerben erre a célra kialakított felületre kell feltölteni. Az edzésterv folyamatos, a program megvalósításának ideje alatt történő vezetése kötelező.

Kérjük, hogy azok a sportszervezetek, akik ez irányú kötelezettségüknek még nem, vagy csak részben tettek eleget, utánpótlás bajnokságban induló valamennyi csapatuk esetében az edzésbeosztást legkésőbb 2016. november 25. napjáig aktualizálják az elektronikus kérelmi rendszerben az „Edzésterv” menüpontra kattintva. Az edzésnapló minden oldalán megjelenik egy INFO gomb, mely az adott oldalon található adatok kitöltésében nyújt segítséget.

Felhívjuk figyelmüket, hogy kizárólag az U14-19 korosztályú csapatok edzéstervét kell kitölteni az Elektronikus Kérelmi Rendszerben, tehát a Bozsik egyesületi korosztályok valamint a felnőtt férfi nagypályás sportszervezetek utánpótlás csapatainak tekintetében az elektronikus edzésnaplót nem kötelező feltölteni!

Abban az estben ha már megadták a Bozsik egyesületi korosztályok edzésbeosztását, nem kell törölniük a rendszerből.

FONTOS! Az MLSZ Elnöksége által ELN-17/2016 (02.09.) számon elfogadott értékelési elvek értelmében a 2016/2017-es évadtól az edzőtáborokat megkezdésük előtt az MLSZ Támogatás- kezelési Osztályára az erre a célra rendszeresített felületen be kell jelenteni. Ez minden sportszervezetet kivétel nélkül érint! A bejelentést az edzésterv menüpont alatt található edzőtáborok oldalon tehetik meg.

Amennyiben további kérdésük merülne fel, írjanak az adotamogatas@mlsz.hu e-mail címre vagy hívják a 0630 901 77 47-es központi telefonszámot.

Üdvözlettel: Pályázati Iroda
2016-07-19
Tisztelt Felhasználók!
2016. 07. 24-én, vasárnap 12:00 - 13:30 között szerverkarbantartás és tárhelybővítés miatt az oldal nem lesz elérhető!
Szíves türelmüket kérjük!

Üdvözlettel,

TAO üzemeltetés
2016-05-12
Tisztelt Pályázók!

A Magyar Labdarúgó Szövetség egységes jogértelmezés céljából állásfoglalás kiadását kérte a Közbeszerzési Hatóságtól abban kérdésben, hogy a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényben szabályozott TAO forrás felhasználása a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) alapján, az ott szabályozottak szerint, támogatásnak minősül-e, és a TAO forrás tekintetében alkalmazniuk kell-e a támogatottaknak a Kbt. rendelkezéseit.

A Közbeszerzési Hatóság állásfoglalása hamarosan elérhető a www.mlsz.hu weboldalon, a Futballfejlesztések menüpont TAO PROGRAM almenüjének 2016/17 Letölthető dokumentumai között.

Kérünk valamennyi Pályázó egyesületet, hogy a közbeszerzési jogszabályok maradéktalan betartása érdekében a tájékoztatót tanulmányozni szíveskedjenek, egyúttal felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a Kbt. és a kapcsolódó jogszabályok alkalmazásával kapcsolatos valamennyi döntés és az azokért való felelősség a döntéshozó, illetve ajánlatkérő joga és kötelezettsége.

Tisztelettel:
Pályázati Iroda
2016-05-02
Tisztelt Pályázók! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az elektronikus kérelmi rendszeren keresztül, 2016. május 2-án déli 12 óráig formailag hibátlanul benyújtott tanúsítvány hitelesítési igényeket a Netlock Kft. a mai napon várhatóan elbírálja. Amennyiben a klub rendelkezik érvényes elektronikus aláíró kulccsal (token), kérjük azt használja a sportfejlesztési program beküldéséhez. Elektronikus aláírással kapcsolatos bárminemű kérdésükkel kérjük hívják az elektronikus kérelmi rendszerben feltüntetett telefonszámot. Felhívjuk továbbá figyelmüket, hogy a Tao. tv. 22/C. § (10) bekezdése értelmében a Magyar Labdarúgó Szövetség kizárólag elektronikus úton tart kapcsolatot a sportszervezetekkel. Tisztelettel: Pályázati Iroda
2016-04-28
Tisztelt Felhasználók!
A jóváhagyást végző szervezettől érkező dokumentumok átvételénél a rendszer egy átvételi elismervényt generál, melyet az elektronikus aláíró eszközzel vagy a felhő alapú aláírással alá kell írniuk. A sikeres aláírás után lesz letölthető a jóváhagyó szervezet által kiküldött dokumentum!
2016-04-22
Tisztelt Sportszervezetek!
A tokenes aláírás helyett lehetőségük van egy JAVA-tól független felhőalapú aláírás használatára, mellyel kapcsolatos tájékoztató a következő linken keresztül érhető el: Tájékoztató letöltése
Bővebb tájékoztatást, segítséget és információt NetLock Kft.-től lehet kérni a 06 1 437 6655-ös telefonszámon!
2016-04-22
Tisztelt Sportszervezetek!
A következő tájékoztató útmutatást nyújt az aláíró bővítmény betöltésekor jelentkező probléma megoldására, mely abból fakad, hogy a böngésző 41.0 feletti verziói nem támogatják a JAVA-t: Tájékoztató letöltése
Bővebb tájékoztatást, segítséget és információt a NetLock KFt.-től lehet kérni a 06 1 437 6655-ös telefonszámon!
2016-04-21
Tisztelt Pályázók!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a honlapunkon már elérhető a látvány-csapatsport támogatását érintő legfontosabb jogszabályi változásokról szóló tájékoztató. Továbbá felhívjuk figyelmüket, hogy a 107/2011. (VI.30.) Kormányrendelet pályázókat is érintő számos részletszabálya szintén módosítás alatt van, így azok megjelenését követően is értesítjük a kluboknak.
A jogszabályi változásokat tartalmazó tájékoztatót a www.mlsz.hu/fejlesztesek oldalon a Letölthető dokumentumok- TAO PÁLYÁZATOK 2016/17 menüpont alatt olvashatják el.

Üdvözlettel:
Pályázati Iroda
2016-04-21
Tisztelt Pályázók!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a 2016/17-es pályázati időszakban lehetőségük nyílik pályázni általános képzés jogcímen a korábbiakon felül BOSU® Labdarúgás Specifikus Instruktori Edzőképzés és Coerver® Coaching, illetve Coerver® képzésekre. A képzésekről általános információt a www.mlsz.hu/fejlesztések oldalon a Letölthető dokumentumok- TAO PÁLYÁZATOK 2016/17 menüpont alatt találnak.

Üdvözlettel:
Pályázati Iroda
2016-04-21
Tisztelt Pályázók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy megváltozik az elektronikus aláírás menete. A korábbi, token alapú elektronikus aláírás mellett a pályázóknak lehetőségük nyílik egy új, jelszóval működő elektronikus aláírási tanúsítvány igénylésére.
Az erről szóló tájékoztatót, valamint a tanúsítvány igénylést segítő kitöltési útmutatót megtalálják a www.mlsz.hu/fejlesztesek oldalon a Letölthető dokumentumok- TAO PÁLYÁZATOK 2016/17 menüpont alatt.

Üdvözlettel:
Pályázati Iroda
2016-03-17
Tisztelt Felhasználók!

Az elektronikus kérelmi rendszerben a mellékletek feltöltésénél lehetőségük van a drag and drop (fogd és vidd, húzd és ejtsd) módszer használatára, melynek segítségével egyszerre több file is feltölthető ugyanazon mellékletkategóriához! A módszer segítségével a számítógépen lévő fájlmenedzserben (Windows Intéző, Total Commander stb.) kijelölve a feltölteni kívánt fájlokat, majd azokat a böngészőablakban megnyitott TAO rendszer mellékletfeltöltési oldalára húzni az egér segítségével az eddigi fájlfeltöltési folyamat egyszerűbbé és gyorsabbá válik. Video a funkció használatáról: https://youtu.be/pReC9nKkxK0
2016-03-02
Tisztelt Pályázók!

A 2016/17 évi Kérelmi Rendszer néhány nap múlva elérhető lesz. Felhívjuk figyelmüket, hogy honlapunkra (http://www.mlsz.hu/fejlesztesek/ - letölthető dokumentumok) kikerültek az aktuális tájékoztatók, benchmarkok és értékelési elvek. Kérjük azok figyelmes átolvasását.

Tisztelettel:

Pályázati Iroda